بایگانی بازی‌ها | ایکس اسکیپ Xescape | اتاق فرار تهران
اتاق فرار روز مرگت مبارک

جشن تولد لیسا تبدیل به جشن مرگ شما شده است! در چنگ یک قاتل روانی گیر افتاده اید ...

ظفر
تهران
8 از 10
سختی بازی
70 دقیقه
زمان برای فرار
4-9 نفر
تعداد بازیکن‌ها

رزرو نوبت

اگه دارین این نامه رو می خونین احتمالا 2 روزی می شه که برنگشتم ...

ظفر
تهران
8 از 10
سختی بازی
70 دقیقه
زمان برای فرار
4-6 نفر
تعداد بازیکن‌ها
/room/روز-مرگت-مبارک/ ?>

رزرو نوبت

اتاق فرار سوخانوفکا