سوپرایز تولد در اتاق فرار میتونه خاطرانگیزتر و صد البته هیجان انگیزتر باشه

او را درست در لحظه ای که فکرش رو نمیکنه و داره میترسه سوپرایز کنید. مطمئن باشید تا سالها این خاطره شیرین در ذهن او می‌ماند.

  • MM slash DD slash YYYY