اتاق فرار سوخانوفکا sukhanovka | اسکیپ روم | شریعتی ظفر | ایکس اسکیپ

سوخانوفکا

Sukhanovka
ظفر
تهران
8 از 10
سختی بازی
70 دقیقه
زمان برای فرار
4-6 نفر
تعداد بازیکن‌ها

امروز بیستم دسامبر 1992، تقریباً یکسال از فروپاشی شوروی و کشف شکنجه گاه های استالین می گذره، اما هنوز یکی از مخوف ترین شکنجه گاه های گولاگ به اسم سوخانوفکا کشف نشده …
فردی که جز شکنجه تاسرحد مرگ چیز دیگه ای نمیدونه، شما خبرنگاران رو به بهونه تهیه گزارش به اونجا می کشونه تا انتقام اعدام شدن پدرش رو از شما بگیره …
وحشت مرگ زجرآوری در انتظار شماست …

رزرو سانس

سانس ویژه
ساعت 22 به بعد. هر نفر 90.000 تومان
سانس عادی
قبل از ساعت 22، هر نفر 80,000 تومان
مبلغ پیش پرداخت
100,000 تومان